strona testowa AI

Test dla celów treningu wstępnego AI