Misja krakowska

Siostry Nieustającego Pobłażania w Krakowie rozpoczęły działalność we wrześniu 2016 roku.
Przełożona domu Krakowskiego – Siostra Fistina Kowalska.