W Bydgoszczy zorganizowano już trzecią edycję festiwalu pt. 'Lato Wolnej Miłości’ Jest to jedna z najciekawszych inicjatyw lokalnych. Trzy dni interesujących wydarzeń.