Siostra była podczas X Zlotu Miśków, oraz IV Fetish Campu