Symboliczne zaślubiny Siostry z Morzem Bałtyckim… Niedługo Pacyfik.