W Krakowskim Afterparty brały udział dwie Siostry.