W Poznaniu miała miejsce pierwsza edycja wyborów Miss Lesbian Poland