W Bydgoszczy zorganizowano już trzecią edycję festiwalu pt. ‚Lato Wolnej Miłości’ Jest to jedna z najciekawszych inicjatyw lokalnych. Trzy dni interesujących wydarzeń.