Tym razem Siostra Mary Read przybędzie cywilnie, tzw. Miss-faced. Jednak popiera w 100% odwagę młodzieży!