Siostra Mary Read

Siostra Mary Read Okres kandydacki rozpoczęła dnia 13 listopada 2016 roku. Chęć wstąpienia do zgromadzenia złożyła na ręce Siostry Daphne – przełożonej jednego z domów berlińskich.

Pierwszy raz jako Postulantka manifestowała podczas dorocznego spotkania świątecznego w Berlinie. Tutaj przyjęła imię Siostra Mary Read.

Mary Read była jedną z bardziej Queerowych postaci okresu wczesnego oświecenia.

Podczas finałowej imprezy Queerowego Maju roku 2017’go, Mary Read została Nowicjuszką. Siostry z Krakowskiego Domu Sióstr Nieustającego Pobłażania zakończyły okres postulancki.

Jako ‘Novice Project’ Siostra Mary Read postanowiła przetłumaczyć główne idee, oraz ceremonial na język polski, tak by umożliwić rozpropagowanie wiedzy o Zakonie w Polsce.

Kolejny etap – Black Veiling odbył sie 2 marca w klubie Dark Angels w Poznaniu – w Międzynarodowy dzień ratowania kotów. Ślubów udzieliła Siostra Suzette, w ceremionii brała udział mama Siostry Mary – Zofia.

Mary Readangielska piratka, urodzona pod koniec XVIIw w Londynie. Aby dostać się do wojska, a następnie na statek Mary musiała przebierać się za mężczyznę. W roku 1719 statek handlowy na którym płynęła zaatakowali piraci. Pośród piratów była inna piratka – Anne Bonny, również przebrana w męskie ubrania. Dziewczyny zakochały się nie wiedząc że są kobietami. Później gdy prawda wyszła na jaw stanowiły załogę razem z Calico Jackiem. W roku 1720 zostali pojmani i osądzeni. Ponieważ obie były w ciąży, uniknęły stryczka. Mary Read zmarła niestety chwile później w więzieniu.